QALDIRG`OCH


E’tibor berganmisiz: qaldirg’ochlar fayzsiz, noahil xonadonga hech qachon in qurmaydi. Goho qaldirg’och odamdan aqlliroqmikin, deb o’ylab qolaman.
O’tkir Hoshimov. “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”