O‘GIT


Fitrat yolg‘on gapirmaydi. Masalan, bir danakdagi o‘sib- unish mayli deydi: «Sumbul ochaman, meva beraman.» To‘g‘ri aytadi.
Masalan, tuxumda bir hayotga nisbatan mayl bor, der: «Jo‘ja bo‘laman.» Allohning izni bilan bo‘ladi. Aytgani to‘g‘ridir.
Masalan, bir hovuch suv, muzlashlik bilan kengayishga bo‘lgan mayli bilan deydi: «Hajmimni oshiraman». Qattiq temir uni yolg‘onchi qilolmaydi. So‘zining to‘g‘riligi temirni parchalaydi.
Mana shu mayllar, ilohiy irodadan kelgan koinotdagi qonunlarning tajallilari, jilvalaridir.»
Jaloliddin Rumiy
«Masnaviy»dan.
Shoolim Shomansur tayyorladi.