HIKMATLAR

  1. Oʼtkinchi dunyoni qoʼy, mangu makonga intil. Sen bu dunyoni tashlamasang, bu dunyo seni tashlaydi (Yusuf Xos Hojib).
  2. Oʼtgan umringni mulohaza etib, tavba qilishga shoshil. Chunki ajal yetsa, uni kechiktirish hech kimning qoʼlidan kelmaydi (Mahmud Zamaxshariy).
  3. Biz haqiqatni hayotdan oldik. Hammadan ilgari shaxs oʼzini tanisin, soʼngra boshqani! Zero, “Oʼzini bilmagan oʼzgani bilmas” soʼzi turmush onasining dard chekib tuqqan toʼngʼich oʼgʼlidir (Аbdulla Qodiriy).
  4. Bir gʼaroyib haqiqatni kashf qildim – naqadar omonat ekan biz bugun yashayotgan dunyo (Ozod Sharafiddinov)!
    Raʼno Madjidovna sahifasidan.