BIR SHODA DUR

Iqboling uyg‘onsa,

Baxting yor bo‘lsa,

Toqqa kesak otsang

toshni sindirar.

Toleying ters kelsa,

Baxting sho‘r bo‘lsa,

Lolaning cho‘pi ham

boshing sindirar.

Bor so‘ziga quloq osgil,

bilganning.

Oxiri hech yerga yetmas

Yolg‘onning.

Umri, yoshi ortar olqish

olganning,

Qarg‘ish tegmay qolmas

Yoshni sindirar!

Maxtumquli