TAFAKKUR BEKATLARI


OMAD AQLDAN TO‘GʻRI FOYDALANISHGA BOGʻLIQ
― Aql bilan do‘st bo‘lmasang, bu do‘stlikni aqlsizlik osonlikcha buza oladi.
― Aqlli inson aqli bilan mag‘rur emas, mashg‘ul bo‘ladi.
― Insonlarga eng haqqoniy tarqatilgan aql bo‘lsa kerak. Chunki hech kim, aql paylaridan shikoyat qilmaydi. (Montagine)
― Inson o‘z aqlidan ko‘ngli to‘lishi uchun, undan ham aqlliroq bo‘lgan narsalarni ko‘rishi kerak (Persius)
― Hamma tushunchalarni faqatgina aql pishiradi. (Firdavsiy)
― Aqlli inson, boshqalarning kamchiliklarini ko‘rib o‘z kamchiliklarini tuzatadi. (Sharq hikmati)
― Boshqalardan yanada aqlli bo‘la olasan, faqatgina ularga yanada aqlli bo‘lganingni aytma. (Chesterfild)
― Aqlli inson dushmanidan ham biror narsa o‘rganishni biladi.
(Xalq hikmati)
HAYoT HAQIQATLARINI TUSHUNIB YeTMASDAN MUVAFFAQIYAT BO‘LMAYDI
− Hayot doimo bir tekis ketmaydi, ba’zida ko‘tariladi, ba’zida pasayadi. (Chaetaubriand)
− Hayot biz tiriklarga qiyinchiliksiz hech nima bermaydi. (Haratius)
− Hayot qadri uzoq yashashda emas, yaxshi yashashda. (Montagne)
− Hayot bir o‘yinga o‘xshaydi. Uzoq davom etishi emas, yaxshi o‘ynash muhim. (Seneka)
− Hayotda doimo shirin va achchiq aralash. (Lyubvig Tesk)
− Insonning hayoti, uning xayollari bilan quriladi. (Andre Gid)
FURSATDAN UNUMLI FOYDALANGAN KISHIGINA MUVAFFAQIYATGA
ERISHADI
− Fursat inson darvozasini ikki marotaba taqillatmaydi. (Chamfort)
− Insonni qarshisiga yomonlik bir kunda yuz marotaba, yaxshilik qilish imkoniyati esa yilda bir marotaba chiqadi (Volter).
− Ko‘p narsa qaytib kelmaydi: gapirilgan gap, otilgan o‘q, o‘tib ketgan vaqt, qo‘ldan chiqarilgan fursat. (Hazrati Umar)
− Hayot Ollohning sovg‘asidir, faqatgina yaxshi yashash tushunchang sovg‘asidir. (Seneka)
− Har narsaning qazosi bo‘ladi ammo fursatlarning qazosi bo‘lmas. (Noma’lum muallif)
ERTANI O‘YLASH
− Hayot kelajak bilan bir tadrijiy to‘qnashuvdir
Hayot o‘tmishda bajarilgan ishlarni to‘plami emas, kelajakda nima bo‘lishni istashimizdir. (Henrik Ibsen)
FIKR ALMASHISH
Keksa va aqlli bir kishi yosh yigitga der edi:
− Biz insonlar narsa sotib olganimizda, biroz boyish bilan birga, faqirlashamiz. Lekin fikr almashgan vaqtimizda, hammaning sarmoyasi ikki barobar ortadi.
GO‘ZALLIK SIRI
Juda ham go‘zal, ammo keksa bir ayoldan, bunday go‘zal qolish uchun qanday pardoz ashyolaridan foydalanganini so‘rashgan edi.
− Dudoqlarim uchun haqiqat,
Ovozim go‘zalligi uchun duo,
Ko‘zlarim uchun marhamat,
Qo‘llarim uchun saxiylik,
Tanam uchun to‘g‘rilik,
Qalbim uchun sevgi va shafqatdan foydalanaman.
Bu kabi ashyolarni sotib olish uchun hech qanday pul kerak emas. Ulardan qancha ko‘p foydalansangiz, fayzi shuncha ortaveradi.
Internet manbalari asosida tayyorlandi.