OLTINGA TENG O‘GITLAR

Insonga qadr-qiymat bergan bu uning ruhidir, tashqi ko‘rinishi yoki jinsiyati emas. Alloh taolo:
– “Bizning nazargohimiz ko‘ngildir, suv va tuproqdan iborat bo‘lgan surat emas!”, deydi.
Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy