HIKMAT


Tasavvuf “bilaman”, emas,” bilmayman”, deyishlik sanʼatidir;
Menlik emas, hechlik sanʼatidir;
Kattalashish emas, kichiklashish sanʼatidir;
Oʼzini ustun qoʼyish emas, oʼzini unutish sanʼatidir;
Hammaga oʼzini koʼrsatish emas, hammaning qalbiga kirish sanʼatidir.
Mavlono Rumiy