AYRIM QAYDLAR

Yomg‘ir tomchisi chig‘anoqning ham,
ilonning ham og‘ziga tushishi mumkin.
Lekin chig‘anoqning og‘zidagi
suv marvaridga aylanadi.
Ilonning og‘zidagisi esa zaharga aylanadi…